Generalforsamling VMK 2024

Hvornår:
28/02/2024 kl. 19:00 – 23:00
2024-02-28T19:00:00+01:00
2024-02-28T23:00:00+01:00
Hvor:
Klubhuset
Havrisvej 10
8830 Tjele
Pris:
Gratis
Kontakt:
Kim Pedersen
25333003

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og udvalgsberetninger
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
4. Valg
◦ Til bestyrelse vælges minimum 5 pers. (3 pers. i ulige år og 2 pers. i lige år. I lige år også valg af formand). Ved f.eks. 7
medlemmer i bestyrelsen er der valg af henholdsvis 4 og 3 personer skiftevis.
◦Valg af fanebærer hver anden år (første gang i 1999)
◦Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (vælges hvert år)
◦Valg af 2 revisorer, der afgår en hver år.
5.Indkomne forslag
6.Eventuelt