VMK Klubmesterskab 2023

Løbsserie over 3 løb, hvoraf de 2 er lukkede for VMK stammedlemmer og 1 er åbent løb (Kart Cup
Jylland finalen). Disse løb afvikles efter DASU ́s reglement 6 – 2023. Nærværende reglement for
Kart Cup Jylland 2023. Rotax reglementer 2023. Reglementer: www.dasu.dk


Løbsdatoer

3/6 Lukket klubløb
2/9 Lukket Klubløb
30/9 Kart Cup Jylland finalen (åbent løb)


Klasser

Rotax Micro, Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Senior/XL, Rotax DD2/master/XL


Startgebyr

Lukket klubløb betaler alle klasser, 400 kr. I forbindelse med Kart Cup Jylland er
startgebyret ifølge KCJ Reglement 2023/eller dette løbs tillægsregler.


Tilmelding

Sker ved betaling på nem tilmeld senest onsdag op til løbet. Op til løbet modtager man
en mail med detaljer om løb og betaling. Husk at påføre Navn, samt kart-nummer, klasse og
transponder. Der er INGEN tilmelding på dagen uden forudgående aftale.
I forbindelse med KCJ løbet, kræves tilmelding på Dasu.dk
Transpondere kan lejes til 150 kr. Disse udleveres på dagen og kan ikke reserveres på forhånd
(begrænset antal)


På dagen
 • Banen åbner kl. 7, træning starter kl. 9
 • Teknisk kontrol og licens kontrol fra kl. 8
 • I forbindelse med åbne og begrænsede løb skal alle have en løbslicens. Dvs. at man skal
  have aflagt baneprøve inden løbet og have en træningslicens som derved bliver en
  løbslicens
 • Der er 2 eller 3 træninger i alle grupper. Herefter tidtagning og 3 heats.
 • Finale heatet er dagens resultat og præmiering sker herefter.
 • Der må anvendes et sæt dæk ifølge Rotax Reglementet. Disse opmærkes inden udkørsel til
  tidtagning. Micro og mini skal køre hele dagen, inkl. træning, på samme dæk, derfor
  mærkes de allerede ved første træning.
 • Endelig tidsplan og evt. slutinstrukser, udleveres efter slut tilmelding.
 • Startrækkefølge i det indledende heat, efter tidtagningen – pre-finalen efter det
  indledende heat og finalen efter pre-finalen.
 • Klasser kan sammenlægges eller aflyses, hvis der er for få tilmeldte.

Beregning af det samlede klubmesterskab 2023

Point – hvert tællende resultat beregnes med – 1. plads = 100 point – 2. plads = 97 point – 3. plads
= 94 point – 4. plads = 91 – 5. plads = 89 – 6. plads = 87 – 7. plads = 85 – 8. plads = 83 – 9. plads =
81 – 10. plads = 80 – 11. plads = 79 – osv.
Resultat af tidtagning og tre heatresultater = 4 resultater er tællende pr. afdeling til det samlede
mesterskab.
Der køres 3 afdelinger med i alt 12 tællende resultater, hvoraf de 8 bedste er tællende til det
samlede resultat.
Vinderen er den kører, der har opnået flest point. Ved pointlighed er sidst kørte heat afgørende
for placeringen. Ved deltagelse af kører fra andre klubber fjernes disse kører fra resultatlisterne
før tildelingen af mesterskabspoints. Kører bag disse tomme pladser på resultatlisten rykkes frem.
Beregning af samlede resultatlister for Rotax førergrupper:
Vinder af den samlede stilling i Senior Master er den første Master kører på den samlede
resultatliste for Rotax Senior. Vinder af den samlede stilling i Senior XL er den første XL-kører på
den samlede resultatliste for Rotax Senior.
Dette gælder ligeledes for førergrupperne i Rotax DD2 klassen.


Præmiering

Der er pokaler til de første tre kørere i hver klasse og førergruppe.
Der er præmier til alle i Rotax Micro. Dette gælder både de enkelte løb, samt i mesterskabet.