VMK Klubmesterskab 2024

Løbsserie over 3 løb, hvoraf det 1. løb er lukket for VMK stammedlemmer og 2. og 3. løb er åbne løb. Disse løb afvikles efter DASU ́s reglement 1 og 6 – 2024. Rotax reglementer 2024.

Kun medlemmer med medlems-skab i VMK, kan tælle point til det samlede Klubmesterskab.

Reglementer: www.dasu.dk


Løbsdatoer

6-4-2024 Lukket klubløb
15-6-2024 Klubløb
28-9-2024 Klubløb


Klasser

Rotax Micro, Rotax Mini, Rotax Junior, Rotax Senior/XL/Master, Rotax DD2/XL/Master


Startgebyr

Startgebyr for alle klasser/førergrupper: 350 kr.


Tilmelding

Sker ved betaling på nem-tilmeld senest onsdag op til løbet. Op til løbet modtager man
en mail med detaljer om løb og betaling. Husk at påføre Navn, samt kart-nummer, klasse og
transponder. Der er INGEN tilmelding på dagen uden forudgående aftale.
Transponder kan lejes til 150 kr. Disse udleveres på dagen og kan ikke reserveres på forhånd
(begrænset antal)


På dagen
 • Banen åbner kl. 7, træning starter kl. 9
 • Maskin-kontrol og licens kontrol fra kl. 8
 • Alle skal have en løbs-licens eller som minimum have bestået baneprøve. Dvs. at man skal
  have aflagt baneprøve inden løbet og/eller have en løbs-licens
 • Der er 2 eller 3 træninger i alle grupper. Herefter tidtagning og 3 heats.
 • Finale heatet er dagens resultat og præmiering sker herefter.
 • Der må anvendes et sæt dæk ifølge Rotax Reglementet. Disse opmærkes inden udkørsel til
  tidtagning.
 • Micro og mini skal køre hele dagen, inkl. træning, på samme dæk, derfor
  mærkes de allerede ved første træning.
 • Endelig tidsplan og evt. slutinstrukser, udleveres efter slut tilmelding.
 • Startrækkefølge i det indledende heat, efter tidtagningen – pre-finalen efter det
  indledende heat og finalen efter pre-finalen.
 • Klasser kan sammenlægges eller aflyses, hvis der er for få tilmeldte.

Beregning af det samlede klubmesterskab 2024

Point – hvert tællende resultat beregnes med – 1. plads = 100 point – 2. plads = 97 point – 3. plads
= 94 point – 4. plads = 91 – 5. plads = 89 – 6. plads = 87 – 7. plads = 85 – 8. plads = 83 – 9. plads =
81 – 10. plads = 80 – 11. plads = 79 – osv.
Resultat af tidtagning og tre heatresultater = 4 resultater er tællende pr. afdeling til det samlede
mesterskab.
Der køres 3 afdelinger med i alt 12 tællende resultater, hvoraf de 8 bedste er tællende til det
samlede resultat.
Vinderen er den kører, der har opnået flest point. Ved pointlighed er sidst kørte heat afgørende
for placeringen. Ved deltagelse af deltagere fra andre klubber, fjernes disse kører fra resultatlisterne
før tildeling af mesterskabs-points. Deltagere bag disse tomme pladser på resultatlisten rykkes frem.
Beregning af samlede resultatlister for Rotax førergrupper:
Vinder af den samlede stilling i Senior Master er den første Master kører på den samlede
resultatliste for Rotax Senior. Vinder af den samlede stilling i Senior XL er den første XL-kører på
den samlede resultatliste for Rotax Senior.
Dette gælder ligeledes for førergrupperne i Rotax DD2 klassen.


Præmiering

Der er pokaler til de første tre kørere i hver klasse og førergruppe.
Der er præmier til alle i Rotax Micro. Dette gælder både de enkelte løb, samt i mesterskabet.